Impressum

Concept, ontwerp en ontwikkeling
RAISE YOUR FLAG Kreativbüro
www.raiseyourflag.ch

Redactie
RAISE YOUR FLAG Kreativbüro / tuck-tuck

 

Vragen en suggesties:
Heeft u vragen of suggesties, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met Tuck Tuck Maastricht B.V.

Disclaimer:
Tuck-tuck aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid, tijdigheid, betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen tuck-tuck vanwege materiële of immateriële schade als gevolg van de toegang tot of het niet gebruiken van de gepubliceerde informatie, misbruik van de verbinding of als gevolg van technische fouten zijn uitgesloten. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. tuck-tuck behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de pagina’s of het volledige aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.

Aansprakelijkheid naar links:
Verwijzingen en links naar websites van derden vallen buiten onze verantwoordelijkheid. Elke verantwoordelijkheid voor dergelijke websites wordt afgewezen. De toegang tot en het gebruik van dergelijke websites gebeurt op eigen risico van de gebruiker.

Auteursrechten:
Het auteursrecht en alle andere rechten op inhoud, afbeeldingen, foto’s of andere bestanden op de site behoren uitsluitend toe aan tuck-tuck of de specifiek genoemde houders van rechten. Voor de reproductie van elementen moet de schriftelijke toestemming van de auteursrechthouders vooraf worden verkregen.

Privacybeleid voor het gebruik van Google Analytics:
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering echter is geactiveerd op deze website, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook doorgeven aan derden indien wettelijk vereist of voor zover derden deze gegevens namens Google verwerken. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-informatie.

 

U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Tuck-Tuck wil er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens over u door Google op de manier en voor de hierboven uiteengezette doeleinden.